Hat Çeşitleri

Mirza Habib’in eseri olan ve Ebu’zziya Tevfik tarafından basılmış bulunan “Hat ve Hattan” adlı kitapta ve “Tuhfe-i Hattatin”, “Silsile-i Hattatin” ve “Mizanü’l Hat”ta hat çeşitleri ile ilgili konulara rastlanmaktadır. Adı geçen birinci eserde “Hututu mevzune-i asliyye (esas ölçülü hatlar) on iki çeşit olarak gösterilmektedir. 1 – Kalem-i sicillat 2 – Kalem-i dibac 3 – Kalem-i…

Osmanlı Hat Sanatı Hakkında

Osmanlı’da hat sanatının gelişimini daha iyi anlayabilmek için devrin siyasi gelişmelerine bakmamız gerekir. İkinci Osmanlı padişahı Orhan’ın Bursa’yı feth edip başkent yapmasıyla birlikte imar çalışmalarına girişilmiş ve sanat eserleri ülkenin her tarafında yükselmeye başlamıştır. İmar hareketleri diğer bir deyişle cami, medrese, darüşşifa ve hamamların yapılmasıyla hat sanatı önemini ve değerini artırdığını söyleyebilir ve bu sayede…

İslam Hat Yazısının Tarihçesi

Hat sanatının tarihsel içeriğine girmeden hat kelimesinin ne anlama geldiğine öncelikle bir bakalım. Hat kelimesi Arapça da diğer anlamlarının yanı sıra “çizgi, yol, hat, hat sanatı” dolayısıyla bir çeşit “yazı” anlamına gelmektedir. Hüsn-ü Hat denince de “çizgi” kelimesi “güzel” kelimesiyle bir sıfat tamlaması oluşturur ve buna da “Güzel Yazı” denir. Yayınlanmış kaynakların belirttiği üzere1, Arap…

Kaligrafi Sanatı ile Yapılan Çalışmalar

Kaligrafi Sanatı İle Kişiye Özel Tasarımlar Kaligrafi, güzel yazının bir çeşididir ve bu yazı türü son derece zordur. Kaligrafi sanatı eskiden beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Zor bir yazı türü olduğu için, herkes tarafından yazılamamaktadır. Çünkü kaligrafi harflerini bilmek gerekmektedir. Günümüzde, özellikle özel günlerde, bu yazı türü, oldukça fazla kullanılmaktadır. Çünkü her insan düğün gibi özel…

Hat Sanatımızın Önemi, Doğu ve Batı ile Mukayese

Derinden Gelen Duyguların İnşaası Hat, kelime anlamı olarak çizgi anlamına gelmektedir. Genel olarak güzel yazı olarak bilinmektedir. Birçok yazılan ve söylenilenlere göre; hat sanatı Hz. Âdem’e kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken ise, hat sanatının çizgi sanatından çok daha ötede yer almasıdır. Hat sanatı çizgi sanatıdır ancak bu çizgiler içerisine duyguları katarak…

Hat Sanatı Terimleri

Yazının başlangıcı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Yazı bulunduktan sonra da yazılar üzerinden sanatlar gelişmiştir. Güzel yazı diye tabir ettiğimiz hat sanatı da İslam toplumuyla beraber gelişmiştir. En büyük gelişimini ise Osmanlı Dönemi’nde tamamlamıştır hat sanatı. Hat sanatı dediğimizde aklımıza gelen ilk terim estetik olmaktadır. Bu yazımızda hat sanatında kullanılan belli başlı terimlerin açıklamasını yazacağım sizlere.…

Hüsn-ü Hat ve Kaligrafi

Hat Sanatı Tarihçesi ve Gelişimi Hüsn-ü hat tabiri, estetik ölçü ve endişe ile yazılan İslam yazıları yani güzel yazılar iken kaligrafi ise yunanca güzel anlamında “kollos” ve yazı anlamındaki “graphia”dan gelen çizgi sanatıdır. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir sanat olan hat sanatının icrası hattatlar tarafından yapılmaktadır. Zamanında saray kültüründe birçok hattat ve sanat adamı, saray…

Kaligrafi Nedir?

El Yazısı Sanatı: Kaligrafi Uzak doğudan Asya’ya ve daha sonra da günümüze taşınan ve çağımızın en estetik yazı birimi olarak nitelendireceğimiz kaligrafi ile yazılar artık süslenerek kusursuz bir şekilde yazılmaktadır. Kaligrafi sanatı ile pek çok davetiyeden süslemeli eşyalara kadar her bir detay kaligrafi ile şekillenmektedir. Dik ve yatay çizgiler estetiksel bir biçimde şekillenerek davetiye, sertifika,…