Hat Sanatı Hakkında

islam-hat-sanati

İslam hat yazısının kısa tarihçesi

Hat sanatının tarihsel içeriğine girmeden hat kelimesinin ne anlama geldiğine öncelikle bir bakalım. Hat kelimesi Arapça da diğer anlamlarının yanı sıra “çizgi, yol, hat, hat sanatı” dolayısıyla bir çeşit “yazı” anlamına gelmektedir. Hüsn-ü Hat denince de “çizgi” kelimesi “güzel” kelimesiyle […]

Devamı...
osmanli-hat-sanati

Osmanlı hat sanatı hakkında kısa bilgiler

Osmanlı’da hat sanatının gelişimini daha iyi anlayabilmek için devrin siyasi gelişmelerine bakmamız gerekir. İkinci Osmanlı padişahı Orhan’ın Bursa’yı feth edip başkent yapmasıyla birlikte imar çalışmalarına girişilmiş ve sanat eserleri

Hat Sanatımızın Önemi, Batı ve Doğuyla Mukayese

Hüsnü hat sanatımız çok önemlidir; çünkü yalnız bize, İslam’a, İslam Medeniyetine aittir. Diğer sanatların karşılığı, benzeri veya aynısı başka medeniyetlerde mevcuttur, lakin hüsnü hatt böyle değildir, onun yeri bambaşkadır.

Web Tasarım | Web Ajans Net